Tướng Khắc Chế Ngộ Không Hướng Dẫn Chi Tiết và Bí Quyết Thành Công

Tướng Khắc Chế Ngộ Không có khả năng gank mạnh mẽ nhờ vào sự linh hoạt và tấn công bất ngờ. Sử dụng kĩ năng “Đồ Long Ký” để tiến vào vị trí địch của kẻ địch và tạo ra sự bất ngờ. Kết hợp với những đồng đội đang chiến đấu trên đường, Tướng Khắc Chế Ngộ.