Thủ Thành Aaron Ramsdale

Ba pha cứu thua và vô số lần thúc giục hàng phòng ngự cũng như liên tục động viên hay ám thị từng cầu thủ một với mỗi tình huống

Read More