Tướng Khắc Chế Irelia Kỹ Năng, Điểm Yếu và Cách Đối Phó

Cuộn Gió là kỹ năng chính của Irelia. Khi sử dụng kỹ năng này, Irelia sẽ cuộn gió về phía bên phải hoặc bên trái và tấn công kẻ địch gần nhất. Nếu mục tiêu bị đánh trúng với kỹ năng này, Irelia sẽ được hồi máu.