Tướng Khắc Chế Amily Mẹo Chiến Thuật và Kinh Nghiệm Thành Công

Với khả năng gây sát thương lớn, việc chọn những món đồ tăng cường sức mạnh và tốc độ đánh cho Amily sẽ giúp cô ấy trở nên vô cùng nguy hiểm. Hãy xem xét sử dụng những món đồ như Đao Đằng Thiên Sứ, Giáp Trụ Của Kiếm Sĩ, hoặc Tâm Linh.